Potřebujete poradit?

Převzetí splátek

Časté dotazy

Komu je služba určena?

Klientům, kteří již nejsou schopni plnit své finanční závazky ať již z titulu ztráty zaměstnání, nezvladatelného množství půjček či exekucí.

Jsou finanční prostředky poskytnuté na oddlužení úročeny?

Nikoliv, na rozdíl od většiny jiných společností nepodléhá tato služba jakémukoliv úročení či poplatkům placených naší společnosti předem.

Jaké služby poskytujete v souvislosti s oddlužením?

Bezplatně určíme cenu nemovitosti, zajistíme vyčíslení dluhů a vedeme komunikaci s  věřiteli či exekutory.  Z vlastních finančních zdrojů uhradíme závazky za klienta ještě před vyhledáním zájemce o koupi.

Co když je na nemovitosti vícero exekucí?

V praxi se stává, že na nemovitosti vázne i více jak 20 exekucí. Důležitá je celková hodnota nemovitosti vůči stavu závazků. Pokud jsou závazky vyšší než předpokládaná cena nemovitosti, tak nastává stav předlužení.

Nemám prostředky na splácení hypotečního úvěru.

U banky zajistíme vyčíslení zůstatku úvěru včetně veškerého příslušenství. Hradíme měsíční splátky po dobu platnosti smlouvy o zprostředkování. Z kupní ceny zajistíme výplatu celkové pohledávky banky přímo na její účty.

Půjčil jsem si a nyní nemám na splácení.

U subjektu, který poskytnul půjčku, zajistíme vyčíslení zůstatku včetně příslušenství. Zůstatek splatíme buď jednorázově celý, nebo platíme měsíční splátky po dobu trvání smlouvy o zprostředkování. Po obdržení kupní ceny si sami zvolíte, zda úvěr jednorázově uhradíte či budete pokračovat v jeho splácení.

Jak dlouho trvá, než se nemovitost prodá?

Celkový proces prodeje nemovitosti by neměl přesáhnout dobu 3 měsíců.

Bývá prodejní cena nemovitosti výrazně nižší?

Nikoliv. Díky mechanismu postupného snižování ceny (sjednáno písemně ve smlouvě o zprostředkování) se snažíme zajistit pro klienta co nejvyšší prodejní cenu.

Jak dlouho trvá zahájení oddlužení a výplata pohledávek věřitelům?

Proces lze zahájit a realizovat téměř ihned. Pohledávky vyplácíme bezprostředně po obdržení vyčíslení zůstatku od věřitelů.

Kdy a jak se vrací finance uhrazené jako oddlužení?

Finanční prostředky se vrací z uhrazené kupní ceny.

Co když se nemovitost nedaří prodat?

V našich obchodních podmínkách je myšleno na všechny eventuality. Naším zájmem je prodat nemovitost za adekvátní cenu. Nedaří-li se v dané lhůtě prodat, má klient možnost po vypršení termínu uzavřít dodatek o snížení požadované ceny či poskytnuté prostředky vrátit zpět.

Lze provést oddlužení i při prodeji bytu v družstevním vlastnictví?

Ano, je to možná a poměrně častá varianta.

Obdržím v rámci oddlužení stejné služby jako u zprostředkování?

Ano, nemovitost je inzerována v časopisech Grand reality, Real City a na internetových serverech. Samozřejmostí je kompletní realitní a právní servis. Na účet společnosti jde ověření podpisů, advokátní úschova finančních prostředků, příprava všech smluvních dokumentů, zpracování daňového přiznání k dani z převodu a znaleckého posudku (u OV) a převod energetických médií.

Postup

 1. Zjištění základních informací o nemovitosti (prvotní odhad lze provést na základě fotodokumentace zaslané prostřednictvím elektronické pošty či při osobní návštěvě klienta v kanceláři společnosti). 
 2. Ověření právní situace. Klient dodá dokumenty, na jejichž základě vznikly právní vady (rozhodnutí soudu, žaloby, exekutorské či notářské zápisy, smlouvy o půjčce). 
 3. Návrh prodejních cen (5 pásem se snižující se cenou, kterou má obdržet prodávající). 
 4. Zaslání smluvních dokumentů, které budou v souvislosti s poskytnutím zálohy uzavírány předem na e-mail či poštovní adresu klienta. 
 5. Právní servis ve formě zjištění všech řízení (soudní spory, exekuce) vedených proti klientovi. Zajistíme vyčíslení pohledávek u exekutorů či věřitelů. Má-li klient závazky po splatnosti vůči společnostem, které poskytují půjčky, zajistíme vyčíslení aktuálního stavu.
 6. Schůzka u notáře, podpis smluvních dokumentů, podpis notářského zápisu. Výplata finančních prostředků exekutorům, případně jiným věřitelům. Podání návrhů na výmaz omezení vlastnického práva ze strany věřitelů. Jedná-li se o úhradu splátek vůči poskytovatelům půjček, provedeme úhradu přímo na zadané účty. Dále pak pokračujeme v každoměsíčním splácení po dobu platnosti smlouvy o zprostředkování. 
 7. Zahájení prodeje nemovitosti – inzerce v časopisech Grand reality, Real City a na internetových serverech sreality.cz, reality.cz, realcity.cz, realitymix.cz a omega-reality.cz.
 8. Realizace prohlídek nemovitosti, vyhledání zájemce o koupi a uzavření Dohody o rezervaci. Zpracování prováděcích smluvních dokumentů právním oddělením. O stavu zakázky informujeme klienta minimálně jedenkrát za 14 dní. 
 9. Podpis smluvních dokumentů, úhrada kupní ceny, odpočet vyplacené zálohy na účet zprostředkovatele.
 10. Předání nemovitosti, převody energetických médií, zpracování znaleckého posudku, daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a odhlášení od platby daně z nemovitosti.

Příklad

Převzetí splátek – prodej pozemku Kolovraty

Klient se na nás obrátil s tím, že nezvládá hradit měsíční splátky úvěrů. Podrobnou analýzou jsme zjistili, že má uzavřeny smlouvy s celkem 7 společnostmi, které poskytují krátkodobé půjčky. V prodlení byl již s dvěma měsíčními platbami, tudíž byl vystaven velkému tlaku ze strany věřitelů (každodenní telefonáty, upomínky, sms zprávy). 

Neprodleně (vkladem na účet) jsme uhradili dvě dlužné měsíční splátky a dále pak pokračovali v měsíčních úhradách, jejichž součet činil 38.000,-Kč měsíčně. 

Nemovitost jsme prodali v rámci dvou měsíců za tržní cenu.

Výplata zálohy až 1.000.000,-

Časté dotazy

Komu je služba určena?

Komukoliv kdo má zájem získat část kupní ceny dříve, než se zrealizuje samotný prodej nemovitosti (převod členských práv a povinností).

Je záloha úročena?

Poskytnutá záloha není úročena, ani zatížena žádným poplatkem za její vyřízení.

Na jak dlouho lze zálohu získat?

Zpravidla na období 3 měsíců od jejího poskytnutí.

Čím je poskytnutí zálohy podmíněno?

Podmínkou je uzavření výhradní smlouvy o zprostředkování se společností OMEGA REALITY na dobu minimálně 3 měsíců.

Je prodejní cena nemovitosti výrazně nižší?

Není. Po prohlídce nemovitost stanoví makléř – specialista 5 cenových pásem pro určitá prodejní období. Cena obvykle začíná na cenové představě klienta. Další cenová rozmezí respektují aktuální situaci na realitním trhu. Nabídka s cenovými pásmy je zaslána klientovi před podpisem smluvních dokumentů prostřednictvím elektronické pošty.

Na co lze zálohu použít?

Na cokoliv. Poskytnutá záloha je bezúčelová. Obvykle ji klienti používají na úhradu svých závazků (splátky půjček, úvěrů, dluhů, zástav, exekucí) a na úhrady rezervací jiných nemovitostí.

Je překážkou zástavní právo či exekuce?

Zástavní práva, exekuce, dluhy nejsou překážkou pro poskytnutí zálohy. V případě exekucí necháme od příslušných exekutorů vyčíslit aktuální výši pohledávek včetně příslušenství a platby provedeme přímo na jejich účet – nemovitost oddlužíme.

Jak dlouho trvá vyřízení poskytnutí zálohy a její výplata?

Výplatu zálohy obvykle provádíme do 3 dnů od odsouhlasení smluvních dokumentů klientem. Je vyplácena buď v hotovosti u notáře, nebo převodem na účet (záleží na výši).

Kdy je záloha vratná?

Částka odpovídající poskytnuté záloze je vratná z prodejní ceny nemovitosti.

Co když se nemovitosti nedaří prodat?

V našich podmínkách myslíme na všechny eventuality. Nemáme v zájmu klienta poškodit, ale prodat jeho nemovitost za adekvátní tržní cenu. Nedaří-li se v dané lhůtě nemovitost prodat, má klient možnost po vypršení termínu uzavřít dodatek o snížení požadované ceny nebo zálohu vrátit.

Lze zálohu poskytnout i na byt v družstevním vlastnictví?

Ano, zálohu lze vyplatit i na byt v DV vlastnictví.

Obdržím v rámci poskytnutí zálohy stejné služby jako u klasického zprostředkování?

Ano, nemovitost je inzerována v časopisech Grand reality, Real City a na internetových serverech. Samozřejmostí je kompletní realitní a právní servis. Na účet společnosti jde ověření podpisů, advokátní úschova finančních prostředků, příprava všech smluvních dokumentů, zpracování daňového přiznání k dani z převodu a znaleckého posudku (u OV) a převod energetických médií.

Postup

 1. Zjištění základních informací – identifikace nemovitosti, právní stav nemovitosti (zástavy, exekuce, právní vady), představa klienta o prodejní ceně. 
 2. Osobní schůzka.
 3. Návrh 5-ti cenových pásem pro stanovení kupní ceny nemovitosti (částku, kterou má obdržet klient). 
 4. Zaslání smluvních dokumentů, které budou v souvislosti s poskytnutím zálohy uzavírány předem na e-mail či poštovní adresu klienta. 
 5. Schůzka u notáře, podpis smluvních dokumentů, výplata prostředků v hotovosti (nebo na účet klienta).
 6. Zahájení prodeje nemovitosti – inzerce v časopisech Grand reality, Real City a na internetových serverech sreality.cz, reality.cz, realitymix.cz, realcity.cz a omega-reality.cz.
 7. Realizace prohlídek se zájemci. Minimálně jedenkrát za 14 dní informujeme klienta o stavu zakázky. 
 8. Vyhledání zájemce o koupi, uzavření Dohody o rezervaci. Právní oddělení zpracuje a zašle návrhy smluvních dokumentů, které budou uzavírány v souvislosti s prodejem nemovitosti.
 9. Podpis smluvních dokumentů, úhrada kupní ceny, odpočet vyplacené zálohy na účet zprostředkovatele.
 10. Předání nemovitosti, převody energetických médií, zpracování znaleckého posudku, daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a odhlášení od platby daně z nemovitosti.

Příklad

Výplata zálohy – prodej bytu Beroun

Klientka se na nás obrátila s žádostí o výplatu zálohy, kterou potřebovala pro své podnikatelské aktivity. V průběhu několika dní jsme jí vyplatili požadovanou sumu v hotovosti u notáře. Prodej bytu trval 3 měsíce, přičemž bylo realizováno 9 prohlídek. Zajistili jsme kompletní právní servis včetně znaleckého posudku pro účely daně z převodu nemovitostí a zpracování daňového přiznání.

Přímý odkup nemovitosti

Časté dotazy

Na jaké typy vlastnictví a druh nemovitostí se vztahuje přímý odkup?

Přímý odkup realizujeme u bytů (osobní a družstevní vlastnictví), rodinných domů, činžovních domů, rekreačních objektů (chaty a chalupy) a pozemků.

Komu je služba určena?

Komukoliv kdo potřebuje rychle peníze, nechce (či nemůže) čekat na vyhledání zájemce, absolvovat nesčetné množství prohlídek, být vystaven mnohdy absurdním dotazům či požadavkům kupujících. Zkrátka a dobře - chce ušetřit čas a nervy.

O kolik procent je řádově nižší odkupní cena oproti tržní?

Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Pokud klient požaduje přiměřenou cenu, lze realizovat odkup ve výši 100% požadované částky. Naopak v případě, kdy je nabídková cena mimo finanční realitu trhu (například prodej bytu v paneláku za 3.500.000,-Kč) může být rozdíl až 50 procent.

Je odkupní cena výrazně nižší než běžná cena?

Není. V řadě případů jsou klienti příjemně překvapení. Na zřetel je však nutno brát, že v ceně musí být promítnuta rizika a daňová zátěž. Danou nemovitost nehodláme vlastnit dlouhodobě, nechceme v ní bydlet. Bezprostředně po vyřízení veškerých formalit ji chceme na trhu dále prodávat.

Jak určujete odkupní cenu?

Díky naší šestnáctileté působnosti na realitním trhu víme, jaká má být férová cena té které nemovitosti. To vše je podepřeno neustálým průzkumem trhu a monitoringem aktuálních cen nemovitostí našimi experty.

Kdo stanoví cenu?

Veškeré kompetence pro stanovení odkupní ceny má obchodník, se kterým jste v kontaktu. Vždy tedy jednáte s osobou, která rozhodne o odkupu a učiní nabídku.

Je překážkou zástavní právo či exekuce?

Zástavní práva, exekuce a dluhy nejsou překážkou pro poskytnutí služby přímý odkup. V případě exekucí necháme od příslušných exekutorů vyčíslit aktuální výši pohledávek včetně příslušenství a platby provedeme přímo na jejich účet – nemovitost oddlužíme.

Jak dlouho trvá vyřízení služby přímý odkup?

Pokud klient disponuje potřebnými dokumenty a na nemovitosti neváznou právní vady, lze přímý odkup realizovat v průběhu tří dnů. U družstevního vlastnictví pak v rámci dvou dnů (za předpokladu, že družstvo potvrdí členství prodávajícího).

Jaké další služby obdržím v rámci přímého odkupu nemovitosti?

Samozřejmostí je kompletní realitní a právní servis. Od přípravy všech smluvních dokumentů, zpracování daňového přiznání k dani z převodu, znaleckého posudku (u OV) až po převod energetických médií.

Postup

 1. Zjištění základních informací – identifikace nemovitosti, právní stav nemovitosti (zástavy, exekuce, právní vady), představa klienta o prodejní ceně, fotodokumentace. 
 2. Osobní schůzka s klientem.
 3. Stanovení návrhu odkupní ceny. 
 4. Zaslání smluvních dokumentů, které budou v souvislosti s přímým odkupem uzavírány předem na e-mail či poštovní adresu klienta. 
 5. Úhrada finančních prostředků do úschovy notáře, případně advokáta.
 6. Schůzka u notáře (advokáta), podpis smluvních dokumentů.
 7. Podání návrhu na vklad vlastnického práva katastru nemovitostí (případně doručení smlouvy o převodu členského podílu družstvu).
 8. Uvolnění finanční prostředků z úschovy. 
 9. Předání nemovitosti.
 10. Převody energetických médií, zpracování znaleckého posudku, daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a odhlášení od platby daně z nemovitosti.

Příklad

Přímý odkup nemovitosti – byt Praha / Chodov

Obrátili se na nás klienti žijící v Brně s žádostí o přímý odkup jejich bytu. Jako důvod uváděli skutečnost, že již pro ně dále není únosné absolvovat prohlídky s několika realitními kancelářemi, přičemž vyjádření poptávajících byla stále negativní. V průběhu jednoho dne jsme zpracovali nabídku odkupní ceny a časový harmonogram transakce (4 dny). Zajistili jsme notářskou úschovu, kompletní právní servis, zpracování znaleckého posudku a daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Obchod byl uskutečněn ke spokojenosti obou stran.

Právní servis

Disponujeme vlastním právním oddělením, které za klienta řeší většinu detailů spojených s daným případem. Komunikuje s věřiteli, exekutory, bankami či se společnostmi, které poskytují půjčky.

Zákazníkům poskytujeme kompletní právní servis včetně zpracování většiny smluvních dokumentů.

Vedle interního právního oddělení spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Danihelky a JUDr. Václava Bartoše. Využíváme služeb notářské kanceláře JUDr. Aleše Březiny. 

Jak postupovat?

Máte zájem o naše služby? Připravte si maximum podkladů (dopisy, obsílky, exekutorské zápisy, notářské zápisy, smlouvy o půjčkách atd.). Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře zde nebo na telefonu 603 234 235.
Prozvoňte nás a mi Vám zavoláme na zpět.

Ptejte se

Nerozumíte problematice? Máte dotazy? Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Odpovědi zpracujeme do druhé pracovního dne.