Příklady

Oddlužení klientky – prodej bytu Praha - Nusle

Klientka se obrátila na naši společnost, s tím, že zdědila byt 2+KK v Praze – Nuslích. Informovala nás, že je bez domova, řadu let nepracuje, nehradí své závazky a bydlí v jedné suterénní místnosti bez příslušenství. Své dluhy odhadovala na sumu blížící se jednomu milionu korun. Situaci komplikovala skutečnost, že měla k dispozici velmi omezené množství podkladů. Problematický byl i fakt, že vůči klientce již byly vedeny pravomocně rozhodnutá exekuční řízení.

Z veřejně dostupných zdrojů jsme zjistili veškerá řízení vedená proti klientce, vstoupili do jednání s několika exekutorskými úřady a dalšími věřiteli, nechali vyčíslit závazky včetně příslušenství, uhradili finanční prostředky na účty exekutorů a věřitelů, zajistili výmaz omezení z katastru nemovitostí. Nemovitost jsme poté prodali za tržní cenu. To vše bez poplatků předem.

V neposlední řadě jsme pomohli zařídit pronájem bytu, do kterého se mohla klientka přestěhovat.

Přímý odkup nemovitosti – byt Praha / Chodov

Obrátili se na nás klienti žijící v Brně s žádostí o přímý odkup jejich bytu. Jako důvod uváděli skutečnost, že již pro ně dále není únosné absolvovat prohlídky s několika realitními kancelářemi, přičemž vyjádření poptávajících byla stále negativní. V průběhu jednoho dne jsme zpracovali nabídku odkupní ceny a časový harmonogram transakce (4 dny). Zajistili jsme notářskou úschovu, kompletní právní servis, zpracování znaleckého posudku a daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Obchod byl uskutečněn ke spokojenosti obou stran.

Výplata zálohy – prodej bytu Beroun

Klientka se na nás obrátila s žádostí o výplatu zálohy, kterou potřebovala pro své podnikatelské aktivity. V průběhu několika dní jsme jí vyplatili požadovanou sumu v hotovosti u notáře. Prodej bytu trval 3 měsíce, přičemž bylo realizováno 9 prohlídek. Zajistili jsme kompletní právní servis včetně znaleckého posudku pro účely daně z převodu nemovitostí a zpracování daňového přiznání.

Převzetí splátek – prodej pozemku Kolovraty

Klient se na nás obrátil s tím, že nezvládá hradit měsíční splátky úvěrů. Podrobnou analýzou jsme zjistili, že má uzavřeny smlouvy s celkem 7 společnostmi, které poskytují krátkodobé půjčky. V prodlení byl již s dvěmi měsíčními platbami, tudíž byl vystaven velkému tlaku ze strany věřitelů (každodenní telefonáty, upomínky, sms zprávy). 

Neprodleně (vkladem na účet) jsme uhradili dvě dlužné měsíční splátky a dále pak pokračovali v měsíčních platbách, jejichž součet činil 38.000,-Kč měsíčně. 

Nemovitost jsme prodali v rámci dvou měsíců za tržní cenu.